متن آهنگ Permission To Dance بی تی اس

متن آهنگ Permission To Dance بی تی اس

متن آهنگ بی تی اس Permission To Dance

Lyrics Permission To Dance BTS

تکست اهنگ Permission To Dance بی تی اس

It’s the thought of being young
این تفکر جوان بودنه
When your heart’s just like a drum
وقتی که (تپش) قلبت درست مثل تَبله
Beating louder with no way to guard it
بلندتر می تپه درحالیکه هیچ راهی برای مخفی کردنش نداری

When it all seems like it’s wrong
وقتی که همش (جوری) به نظر میرسه که انگار اشتباهه
Just sing along to Elton John
فقط مثل التون جان همراهش بخون
And to that feeling, we’re just getting started
و به سمت اون احساس، ما تازه داریم شروع می کنیم

When the nights get colder
وقتی شب ها سرد تر میشن
And the rhythms got you falling behind
و ریتم آهنگ ها باعث میشن که عقب بیفتی
Just dream about that moment
فقط رویای اون لحظه رو ببین
When you look yourself right in the eye, eye, eye
وقتی که مستقیم توی چشم های خودت نگاه میکنی، چشم هات، چشم هات
Then you say
بعدش میگی

I wanna dance
می خوام برقصم
The music’s got me going
موزیک منو وادار به حرکت می کنه
Ain’t nothing that can stop how we move, yeah
چیزی نیست که بتونه طرز پیش رفتن ما رو متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
بیا برنامه هامون رو بهم بریزیم
And live just like we’re golden
و جوری زندگی کنیم که انگار از طلا هستیم
And roll in like we’re dancing fools
و جوری برقصیم که انگار یه سری احمق رقصان هستیم

We don’t need to worry
لازم نیست که نگران باشیم
‘Cause when we fall, we know how to land
چون وقتی که بیفتیم، میدونیم که چطور فرود بیایم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
امشب لازم نیست نیست هیچ حرفی بزنی، فقط به حرکت کردن ادامه بده
‘Cause we don’t need permission to dance
چون ما برای رقصیدن به اجازه نیاز نداریم

There’s always something that’s standing in the way
همیشه یه چیزی وجود داره که سر راه قرار میگیره
But if you don’t let it faze ya
ولی اگه بهش اجازه ندی که حالت رو پریشون کنه
You’ll know just how to break
میدونی که چطور از بینش ببری

Just keep the right vibe, yeah
فقط حس و حال خوب رو نگهش دار، آره
‘Cause there’s no looking back
چون هیچ نگاه به گذشته ای درکار نیست
There ain’t no one to prove
هیچ کسی نیست که بهش ثابت کرد
We don’t got this on lock (Yeah)

ما روی این قفل نیستم (آره)

The wait is over
صبر کردن تمومه
The time is now so let’s do it right, mm (Yeah)

الان وقتشه، پس بیا درست انجامش بدیم (آره)

Yeah we’ll keep going
آره ما به حرکت ادامه میدیم
And stay up until we see the sunrise (Yeah)

و تا طلوع خورشید بیدار می مونیم (آره)
And we’ll say
و ما میگیم

I wanna dance
می خوام برقصم
The music’s got me going
موزیک منو وادار به حرکت می کنه
Ain’t nothing that can stop how we move, yeah
چیزی نیست که بتونه طرز پیش رفتن ما رو متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
بیا برنامه هامون رو بهم بریزیم
And live just like we’re golden
و جوری زندگی کنیم که انگار از طلا هستیم
And roll in like we’re dancing fools
و جوری برقصیم که انگار یه سری احمق رقصان هستیم

We don’t need to worry
لازم نیست که نگران باشیم
‘Cause when we fall, we know how to land
چون وقتی که بیفتیم، میدونیم که چطور فرود بیایم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
امشب لازم نیست نیست هیچ حرفی بزنی، فقط به حرکت کردن ادامه بده
‘Cause we don’t need permission to dance
چون ما برای رقصیدن به اجازه نیاز نداریم

ترجمه آهنگ Permission to Dance BTS

Da-na-na-na-na-na-na
دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا
Da-na-na-na-na-na-na
دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا
Da-na-na-na-na-na-na
دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا
No, we don’t need permission to dance
نه ما برای رقصیدن به اجازه نیاز نداریم
Da-na-na-na-na-na-na (Hey)

دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا (هی)
Da-na-na-na-na-na-na
دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا
Da-na-na-na-na-na-na
دا-نا-نا-نا-نا-نا-نا

Well, let me show ya
خب، بزار نشونت بدم
That we can keep the fire alive, mm
که ما می توینم آتیش رو روشن نگه داریم
‘Cause it’s not over
چون این تموم نشده
Till it’s over, say it one more time
تا وقتی که تموم میشه، یه بار دیگه بگوش
Say
بگو

I wanna dance
می خوام برقصم
The music’s got me going (Music’s got me going)
موزیک منو وادار به حرکت می کنه
Ain’t nothing that can stop how we move, yeah (Hey, yeah)
چیزی نیست که بتونه طرز پیش رفتن ما رو متوقف کنه، آره
Let’s break our plans
بیا برنامه هامون رو بهم بریزیم
And live just like we’re golden (Ooh)
و جوری زندگی کنیم که انگار از طلا هستیم
And roll in like we’re dancing fools (Like we’re dancing fools)
و جوری برقصیم که انگار یه سری احمق رقصان هستیم

We don’t need to worry
لازم نیست که نگران باشیم
‘Cause when we fall, we know how to land (We know how to land)
چون وقتی که بیفتیم، میدونیم که چطور فرود بیایم
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight (Ooh)
امشب لازم نیست نیست هیچ حرفی بزنی، فقط به حرکت کردن ادامه بده
‘Cause we don’t need permission to dance

چون ما برای رقصیدن به اجازه نیاز نداریم

به این متن آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد آرا: 1

متن آهنگ های بی تی اس

نظرت درمورد این آهنگ چیه؟؟؟