متن آهنگ درس عرفان

متن آهنگ درس عرفان

متن آهنگ عرفان درس

Lyrics Dars Erfan

تکست اهنگ درس عرفان پایدار

امشب میخوام چی میخوام
آه آره
از ترس هام بگم فقر هام بگم
از خواسته ها نداشته ها
از گشنه و بد اشتها
از گفته و نوشته ها
اون گوشت بدش به ما
از زشت ها و قشنگ ها
از خرس ها و پلنگ ها
* ها و جفنگ ها و
ببخش منو مستم باز و
آه آره رفتم با تو دردم با تو
دستم با تو هستم با تو
از شب تا صبح
ترس من از خودمه
برگشتن از قلمه
ترس من از مردنه
از تاریکی هاش خفتنش
ترس من از بردنه
دست بدو کی بُر زده
ترس من از فرصته
از دست رفتن عمرمه
ترس من از عقدمه
دل لجباز قُدَمِه
ترس من از گفتنه
از مغز ها رو شستنه
ترس من از نوبته
همه میرسیم هُل نده
ترس من از قولمه
میشکونمش خودم هی
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب

بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب
بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه
فقر من از فهممه
میخوام بمالم در همه
فقر من از شهرمه
میشم میانگینی از همه
فقر من از فهممه
بی خبری هم مرهمه
فقر من از ترسمه
از معلم بدمه
آه فقر من از قبلمه
جای پای نسل های قبلنه
آه خم کردن گردنه
یخ زدم بری گرممه
آه فقر من از قلبمه
شک نی و توش هدفه
ترس میاد توش هر دقیقه
زهر میاد توش هر دقیقه
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب
بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب
بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه
درس من از صبرمه
هی میخورم و هضممه
درس من از نظممه
ارزش واسه لحظمه
درس من از مادره
عشقو میده تا آخرش
درس من از باوره
از قلبم که داوره
آه درس من از بابائه
میرم دنبال جا پائه
آه درس من از کارمائه
همش دنبال خار مائه
آه درس من از خودمه
بار ها زمین خوردنه
درس من از عرضمه
پر موندن سفرمه
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب
بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه
هستم من هنوز سر درسم
نیست لازم حاضر غایب
بغل دستمه نه ترسم
تیغ قاتل شاعره پاس
اگه فقرمو نفهمم
همون آشه و همون کاسه
من رفتم برگشتم
دستم دائم پاکت آسه

به این متن آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد آرا: 1

نظرت درمورد این آهنگ چیه؟؟؟